Kurumsal

Kalite Politika ve İlkelerimiz

VALS, tüm çalışanlarının bir takım anlayışı içinde katılımı ile faaliyet konularına giren ürünlerinde, uluslararası kalite, norm ve standartlarına uygun, eşdeğerlerine göre dünya fiyatlarında rekabet edebilir ürünler üreterek ve en iyi satış sonrası hizmetleri sunarak müşterilerinin ve tüketicilerinin tam tatminini ve koşulsuz memnuniyetini hedefler.

Bunun için,

 • Her çalışanımız KALİTE SİSTEMİMİZİN bir parçası olduğunun bilinci ile;

İlkemizin,

 • Ayıklama değil, ilk seferde doğruyu yapmak, sıfır hataya ulaşmak,
 • Müşteri isteklerini ve beklentilerini eksiksiz, istenen kalitede, zamanında karşılamak,
 • Üretimde taşımaları, stokları, işçilik kaybını, zaman kaybını ve malzeme kaybını azaltmak,
 • Tüketiciye güvenilir, uluslar arası standartlarda, dünyada rekabet edebilen ürünler sunmak

olduğunu benimsemiştir.

Bu hedef ve amaçlarına ulaşmak için VALS;

 • Toplam Kalite felsefesine uygun yönetim sistemlerini kurar, uygular ve sürekli geliştirir.
 • İşe tam katkı sağlamak üzere en değerli varlığı olan çalışanlarının tatmini,motivasyonu,eğitimi ve devamlı gelişimi için yeterli kaynak ve imkan yaratır.
 • Müşteri memnuniyetinin fiyat,kalite,teslim süresi ve satış sonrası hizmet ile gerçekleşebileceği bilinciyle her kademede “müşteri odaklı yönetim “ felsefesini benimsetir, anlaşılıp uygulanmasını sağlar.
 • Üretiminde işbirliği yaptığı çözüm ortaklarını, karşılıklı güven ve uzun vadeli işbirliğine dayalı çalışma koşulları içerisinde mevcut bilgi birikimini aktararak destekler ve geliştirir.
 • Doğal kaynakların ekonomik ve sosyal hayatın temeli olduğu bilinciyle, çevreye duyarlı ve doğal kaynakların kullanımında, tutumlu üretim metod ve politikalarını uygular.
 • Devamlı gelişim ve büyüme için yatırımlara kaynak yaratmak üzere en iyi sektörel karlılığı yakalamaya çalışır.

Nedim Aysan - Genel Müdür