Scroll Top
Mükemmelliği Yakalamak, Memnuniyeti Garanti Etmek
VALS’in politikası, mükemmelliği yakalamak ve müşteri memnuniyetini garanti etmek üzerine odaklanır. Her adımda kaliteyi ve hizmeti en üst seviyede tutarak müşterilerin tam memnuniyetini sağlamayı amaçlar.
Güçlü Temeller, Sınırsız Başarı
VALS, kalite yönetiminde öncü olup, her adımda sıfır hata hedefiyle müşteri memnuniyetini sağlamaya odaklanır. Çalışanlarının tatmini, motivasyonu ve sürekli gelişimi için gerekli kaynakları sağlayarak güçlü bir iş gücü oluşturur. Müşteri memnuniyetini sağlamak için fiyat, kalite, teslim süresi ve satış sonrası hizmette müşteri odaklı bir yaklaşım benimser. Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımına ve çevre dostu üretim metodlarına önem vererek, doğaya saygılı bir üretim anlayışını benimser. Aynı zamanda sürekli gelişim ve büyümeyi hedefleyerek, değişime açık bir yaklaşım benimseyerek sürekli ilerlemeyi amaçlar.

Toplam Kalite Yönetimi

  • İlk Seferde Doğru, Sıfır Hata Hedefi
  • VALS, kalite yönetiminde öncü olup, her adımda sıfır hata hedefiyle müşteri memnuniyetini sağlamaya odaklanır.

Çalışan Memnuniyeti ve Gelişimi

  • Tatmin, Motivasyon, Gelişim
  • VALS, çalışanlarının tatmini, motivasyonu ve sürekli gelişimi için gerekli kaynakları sağlayarak, güçlü bir iş gücü oluşturur.

Toplam Kalite Yönetimi

  • İlk Seferde Doğru, Sıfır Hata Hedefi
  • VALS, kalite yönetiminde öncü olup, her adımda sıfır hata hedefiyle müşteri memnuniyetini sağlamaya odaklanır.

Çalışan Memnuniyeti ve Gelişimi

  • Tatmin, Motivasyon, Gelişim
  • VALS, çalışanlarının tatmini, motivasyonu ve sürekli gelişimi için gerekli kaynakları sağlayarak, güçlü bir iş gücü oluşturur.

Müşteri Odaklı Yaklaşım

VALS, müşteri memnuniyetini sağlamak için fiyat, kalite, teslim süresi ve satış sonrası hizmette müşteri odaklı bir yaklaşım benimser.

Çevre Duyarlılığı ve Sürdürülebilirlik

Çevre Dostu Üretim
VALS, doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımına ve çevre dostu üretim metodlarına önem vererek, doğaya saygılı bir üretim anlayışını benimser.

Sürekli Gelişim ve Yatırım

Değişime Açık, Sürekli İlerleme
VALS, sürekli gelişim ve büyüme için yatırımlara kaynak yaratırken, değişime açık bir yaklaşım benimseyerek sürekli ilerlemeyi hedefler.